Online Ontmoetingsavond: Focusing “in touch” (28/5/24)

Georganiseerd door Verbindingsgroep Focusing Vlaanderen
Inhoudelijk aanbod: Sven Dillemans en Hanne De Smedt

Dinsdag, 28 mei 2024 – 20u-21.30u  

Deze ontmoetingsavond heeft als thema: Focusing “in touch.”  

Sven en Hanne zijn gepassioneerde focussers, in hun persoonlijke relaties én in hun werk als zorgverlener. Na het volgen van vele Focusing trainingen en workshops willen ze ons nu graag zelf iets aanbieden.   Sven en Hanne integreren Focusing met interactieve beweging, aanraking, en de dimensie van het hart. Ze willen op deze ontmoetingsavond met ons de rol van aanraking verkennen bij het focussen.   Nadat ze ons kort uitleggen hoe ze zelf met Focusing en aanraking werken, helpen ze ons om stil te staan bij de vraag: Waar en hoe wil mijn gevoelde lichaam door mezelf aangeraakt worden? Na een moment van opwarming en voorbereiding kunnen we deze vraag meenemen bij het vertrouwde focussen in tweetallen.  

Inschrijven: https://dashboard.mailerlite.com/forms/355514/119504018458280961/share


Let op: Je moet geen mail sturen maar je aanmelden via bovenstaande link en bijhorend formulier.  

Ontmoetingsavond: het verbergen (26/2/24)

Georganiseerd door Verbindingsgroep Focusing Vlaanderen
Inhoudelijk aanbod: Mathias Dekeyser

Maandag, 26 februari 2024 – 20u-21.30u

Deze ontmoetingsavond heeft als thema: het verbergen

Mathias Dekeyser wil tijdens deze avond ruimte maken voor het verbergen in onszelf. Samen creëren we een klimaat van ontmoeting waarin datgene wat zich wil verbergen uitgenodigd wordt om zich actief te verbergen en/of zich een beetje te tonen, helemaal op eigen tempo en zonder verwachtingen. We ondersteunen elkaar om een innerlijk klimaat te laten groeien waarin een voorzichtig, speels heen en weer bewegen tussen tonen en verbergen mogelijk en comfortabel wordt.

Mathias zal eerst wat vertellen over eigen ervaringen met wat zich in hem wil verbergen tijdens Focusing, als focusser en als luisteraar. Hij nodigt ons uit om ons op een speelse maar geduldige, ontvankelijke manier open te stellen voor het tonen en verbergen in onszelf en hij geeft daartoe enkele handvatten. Online focussen geeft ons daarbij extra speelruimte. Meegenomen worden, samen focussend uitwisselen en in tweetallen werken zullen elkaar afwisselen.

Inschrijven:
Let op: Je moet deze keer geen mail sturen maar je aanmelden via onderstaande knop en bijhorend formulier.

15de Symposium KinderFocussen (Nederland)

Via deze weg wil ik u op de hoogte brengen van ons FEESTJE, nml ons 15de Symposium KinderFocussen in Breda op zaterdag 6 april!

Het is special voor docenten, IB’ers, Psychologen, therapeuten, Pedagogen en anderen. Er is geen voorwaarde voor deelname, je hoeft geen focuservaring te hebben.

Info en aanmelding op onze website: https://kinderfocussen.nl/events/symposium-2024/  (tot 1 februari early bird)

  • Ben jij ook op zoek naar verdieping van jouw professionele vaardigheden en interventies?
  • Wil je jouw onvoorwaardelijke aandacht versterken om het probleemoplossend vermogen bij het kind blijvend te vergroten?
  • Of heb je behoefte extra zorg te hebben voor je eigen proces, in het begeleiden van kinderen en cliënten?

Dan is het Symposium KinderFocussen iets voor jou!  Waarin aspecten, werkvormen en processen rond Focussen met kinderen centraal staan, alle workshops staan in het teken van het Feest van Focussen!  Onderwerpen zijn Focussen en Beweging; Transformatie: Clowning; Kindertijd; Symboliseren; Sprookjes en een introductie. Gegeven door mijn Nederlandse en Belgische KinderFocus collega’s!

Daarnaast andere training mogelijkheden;

Voor al deze trainingen is er Accreditatie: Register Vaktherapeuten; VPeP en SKJ

Uitwisselingsdag Focusing Vlaanderen – 30/9/23 – VOLZET

georganiseerd door Verbindingsgroep Focusing Vlaanderen te Leuven/Kessel-lo

Kom jij ook?
Het is de uitgelezen kans om elkaar te leren kennen en ontmoeten.

Zowel zij die net hun eerste stappen in de wereld van Focusing achter de rug hebben als doorgewinterde focussers en focusingprofessionals kunnen zich met elkaar verbinden a.h.v. een gevarieerd programma, onderbroken door een gezamenlijke lunch.

De uitwisselingsdag vindt dit jaar plaats op zaterdag, 30 september 2023 in Leuven.

PROGRAMMA
ervaringsgerichte workshops

voormiddag: Focusing in de natuur
door Kim Van Beylen

We trekken er op uit! In deze focusingworkshop doen we onze stapschoenen aan en gaan we naar buiten. We ontdekken hoe we ons kunnen laten ondersteunen door de natuur in ons focusingproces. Focussen in de natuur kan ons helpen om stevig aanwezig te blijven bij dat wat er in ons leeft. We vinden er rijke metaforen die uitdrukking kunnen geven aan onze innerlijke processen. We kunnen ons laten inspireren door wat we in de natuur ervaren bij het beluisteren van onze binnenkant. De mogelijkheden zijn eindeloos. Tijdens deze ervaringsgerichte workshop neem ik je graag mee naar buiten om meer binnen te kunnen zijn.

Kim Van Beylen is klinisch psychologe, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeute en focusing oriented therapist. Ze werkt in Psychologenpraktijk Zemst en in Spore, een praktijk voor psychotherapie in Rotselaar.

namiddag: Focusing en ouder worden
door Chris Van De Veire

Sinds enige tijd is het me duidelijk: ik bevind mij in het vierde (en laatste) kwartaal van mijn leven. Geen wonder dus dat het thema ‘oud(er) worden’ me op vele manieren bezighoudt. In deze namiddag-workshop wil ik een ruimte scheppen waarin we op een ervaringsgerichte manier dit thema in al zijn complexiteit en rijkdom samen kunnen exploreren. Bij wijze van aanzet deel ik graag enkele persoonlijke ervaringen, gevolgd door een aantal beschouwingen rond hoe het beoefenen van de focusing-praktijk van enorme waarde kan zijn in deze levensfase. Nadien is er voldoende ruimte om in duo’s en/of plenair rond het thema te focussen. Ik heb er vertrouwen in dat ook jongere generaties die momenteel heel andere uitdagingen hebben, zich betrokken en aangesproken zullen voelen door dit onderwerp.

Chris Van de Veire is gepensioneerd klinisch psychologe, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeute en FOT, focustrainer en coordinator voor TIFI.

PRAKTISCH

Locatie: Ontmoetingscentrum Genadedal, Velderblok 2A, 3010 Kessel-Lo
Inschrijvingen: info@focusingvlaanderen.be,
Inschrijving is definitief na overschrijving op BE29 9734 1852 8964
met vermelding van ‘NAAM + uitwisselingsdag FV’

Kostprijs: 25 euro inclusief koffie, thee, versnapering en soep.
We voorzien geen boterhammen, enkel soep!

Uiterste inschrijvingsdatum: De dag is VOLZET. Je kan niet meer inschrijven.

Toekomen kan vanaf 9u30
Start = 10u,
Einde = 16u30
napraten
kan tot 17 uur

Mee te brengen: Enkele dagen voor de uitwisselingsdag, wordt je deze informatie gemaild.

Je vind dit ook terug in onze kalender.

Nieuw boek ‘Psychotherapie voor een fysieke ziekte’ van Frans Depestele

Frans is psychiater-psychotherapeut, lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) en lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. Als geen ander is Frans vertrouwd met de filosofie en het werk van Eugene Gendlin.

Frans heeft vele jaren gewerkt op het thema van de wederzijdse invloed van psychologische factoren en fysieke ziekte.

Het resultaat van dit werk is nu verschenen in een boek met als titel Psychotherapie voor een fysieke ziekte. Het boek telt 368 bladzijden en is door Frans uitgegeven in eigen beheer. Om het boek te bestellen of voor bijkomende vragen kan je rechtstreeks met Frans contact nemen via mail frans.depestele@skynet.be


Hieronder laten we Frans zelf aan het woord.


Dit boek bevat twee essays: Psychotherapie voor een fysieke ziekte en Experiëntialiseren van een fysieke ziekte. Het zijn twee essays die elkaar aanvullen. Ze behelzen hetzelfde onderwerp maar benaderen het vanuit een ander perspectief.

Het eerste essay is een beschouwing van hoe psychotherapie voor een fysieke ziekte mogelijk is. Dit bouwt verder op eerder werk (Depestele, 2020). We schrijven ‘psychotherapie voor een fysieke ziekte’ en niet ‘psychotherapie bij een fysieke ziekte. ‘Bij’ roept hier iets op van bij-komstig, terwijl ’voor’ aangeeft dat psychotherapie de fysieke ziekte kan veranderen. Daartoe moet fysieke ziekte ontvankelijk gemaakt worden voor de psychotherapeutische benadering, moet ze transformeren tot beleving. Fysieke ziekte en beleving hangen samen en kunnen in elkaar overgaan, beleving naar fysieke ziekte, en fysieke ziekte naar beleving en zo naar genezing.

Hoe kan fysieke ziekte in beleving overgaan? Tot welke vorm moet de fysieke ziekte gebracht worden in de beleving, in het gebied waar betekenis gevoeld wordt? Psychotherapie is proberen de betekenis die in fysieke ziekte kan liggen, te exploreren. Er worden suggesties geformuleerd om de cliënt te helpen bij dit proces.  

Het tweede essay, die uit het eerste is voortgekomen, probeert het wederzijds bereikbaar worden van psychotherapie en fysieke ziekte te specifiëren. Beide kunnen elkaar ontmoeten op het niveau van de beleving. We bekijken bovenstaande vragen vanuit de experiëntiële psychotherapie. Want het gaat om benaderen van de fysieke ziekte vanuit de beleving. We beginnen met een beschouwing van het begrip ‘experiëntialiseren’ maar gaan vooral in op de verschillende aspecten van een ‘vertaling’ van fysieke ziekte in beleving, van het brengen van fysieke ziekte tot een experiëntiële vorm. Om een fysieke ziekte psychologisch te benaderen  – om op de ontmoetingsplaats te komen van psychotherapie en fysieke ziekte –  hebben we allereerst een belevingsversie nodig van de fysieke ziekte. Er zijn verschillende wijzen of niveaus van beleving waarop het lichaam betekenis draagt en kan ontvouwen: in de verandering tot beleving reveleert fysieke ziekte (waarin betekenis opgesloten zit) zich opeenvolgend tot betekenistendentie (1-wijze), impliciete betekenis (2-wijze) en expliciete betekenis (3-wijze). Deze ontplooiing gebeurt in de opeenvolgende therapeutische ruimten via dewelke de cliënt dieper komt in beleving.

In dit boek leggen we een psychische omgeving (cirkelvlak) rond de fysieke ziekte (vierkantvlak) op zo’n manier dat deze ‘poreus’ wordt en kan ‘oplossen’.

Ik publiceer beide essays onder de meest omvattende titel: Psychotherapie voor een fysieke ziekte.


Uitgebreide biografie van Frans Depestele

Frans Depestele studeerde geneeskunde en psychiatrie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn belangstelling voor psychosomatiek bracht hem tot een diepgaande studie van het werk van Gendlin en vandaar tot de filosofie en de experiëntiële psychotherapie. Hij ging terug naar de universiteit waar hij een master in filosofie behaalde.

Zijn psychotherapeutisch werk met cliënten in een ambulante individuele setting bracht hem ertoe om de retorische en poëtische kenmerken in de taal van de cliënt te gaan bestuderen. Hij ontwikkelde ook een schema van therapeutische ruimten waardoor deze taalaspecten naast vele andere aspecten van psychotherapie op een nieuwe manier begrepen kunnen worden. Een andere belangrijke interesse is hoe men concreet kan tussenkomen in de sessies om de cliënt te helpen in contact te komen met zijn beleving en de kracht ervan te ontwikkelen. Een eerste boek Een procestheorie van somatisch ziek-zijn: geneeskunde en psychotherapie verscheen in 2020. Zijn nieuw boek Psychotherapie voor een fysieke ziekte uit 2023 richt zich op de cliënt die kampt met fysiek ziek-zijn, en richt zich specifiek op de vraag hoe we met psychotherapeutische middelen een genezende invloed kunnen uitoefenen op een fysieke ziekte.

Online ontmoetingsavond – 7/11/23

Georganiseerd door Focusing Vlaanderen
Inhoudelijk aanbod: Katrijn Van Loock

Dinsdag, 7 november 2023 – 20u-21.30u  

Deze ontmoetingsavond heeft als thema: Het niet weten

Katrijn Van loock wil tijdens deze avond ruimte maken voor het “niet weten”. Het niet weten als datgene wat ontstaat tussen de gekende woorden, beelden of bewegingen en het nieuwe. Een ongekende broedplaats van mogelijkheden waarin het nieuwe nog verborgen ligt. We gaan samen oefenen in het bewust opzoeken, verdragen, gezelschap houden en koesteren van deze plek. Meegenomen worden, samen Focussend uitwisselen en in tweetallen werken zullen elkaar afwisselen. Het wordt alvast een avond om jouw focussende nieuwsgierigheid aan te scherpen.   

Inschrijven via ingriddewitte@focusingvlaanderen.be

boek FOCUSING. Leven in verbinding met je innerlijk kompas – Tine Swyngedouw – Recensie

Wat als je een manier van leven vindt, een manier van omgaan met jezelf, waardoor je minder afhankelijk wordt van de mening van anderen? Waardoor je gemakkelijker eigen keuzes maakt? Waardoor je beter kan omgaan met lastige situaties, met moeilijke thema’s en dilemma’s? En waardoor je de mooie stukken in je leven nog bewuster en intenser gaat ervaren?

Dan wil je dat delen met zoveel mogelijk mensen in de hoop dat ook zij het kunnen integreren in hun leven. Dat was de missie van Tine Swyngedouw toen ze dit boek over Focusing begon te schrijven. Het is een boek ter inspiratie voor iedereen die wil leven in verbinding met zijn innerlijke kompas en die belemmeringen wil doorbreken om voluit te kunnen leven.

We stoppen veel energie in pogingen om bepaalde stukken van onszelf te verbeteren of weg te willen. Zonder resultaat, stelt de auteur. Dat is de paradoxale theorie van verandering. Iets kan pas veranderen door het helemaal te accepteren en ermee te verbinden. Alles wat stroef loopt in ons leven nodigt ons uit om ermee te verbinden. Enkel dan kan het weer soepel worden en beginnen stromen.

Van veel knopen die we meedragen, zijn we ons niet bewust. Je denkt dat iets of iemand op een bepaalde manier is of dat jij zus of zo bentterwijl dat maar een klein stukje is van de werkelijkheid. De auteur vergelijkt die knopen met een oude bril die je opzet waardoor je maar een klein stukje van opmerkt. Met die oude bril op lijd je aan tunnelvisie. Focusing leert je om met een frisse blik te kijken naar de situatie. Je leert hoe je de knoop gezelschap kan houden zodat hij zijn verhaal van binnenuit kan vertellen. Je beleving van de situatie verandert hierdoor.

Het boek beschrijft mooi hoe we altijd en overal beschikken over een compagnon die luisterend aanwezig kan zijn en aandacht kan geven wat aandacht nodig heeft. Dat gezelschap kunnen we onszelf op elk moment cadeau geven. Op die manier ontwikkel je een respectvolle houding tegenover alle delen van jezelf. Je leert luisteren naar wat de verschillende delen je écht willen zeggen. Om je te helpen luisteren naar jezelf onderscheidt de auteur vier Focusing-werkwoorden: pauzeren, ervaren, erkennen en stem te geven. 

Het begint bij pauzeren: tijdens de dag op verschillende momenten checken bij jezelf hoe we dat telefoontje, dat gesprek, die wandeling, die mail… hebben ervaren. Door dagelijks spontaan korte focusingmomenten in te lassen, vermijd je om gevoelens mee te nemen van de ene situatie naar de andere. Als je niet af en toe pauzeert, bestaat de kans dat je emoties gaat projecteren op anderen die er niets mee te maken hebben. Een voorbeeld: ’s avonds kortaf reageren op je kinderen of partner nadat je een lastige vergadering had op het werk. Dat geldt voor de korte termijn maar iedereen zeult ook dingen mee van vele jaren geleden die vandaag nog bepalen hoe we reageren. Als je telkens opnieuw contact maakt met hoe je lichaam een bepaalde situatie in zich draagt, doorbreek je patronen en vermijd je projecties. 

Niet alleen jouw levenskwaliteit vergroot, maar ook die van anderen: Wie alle facetten van zichzelf leert verwelkomen, zal dat ook makkelijker voor anderen kunnen doen. De empathie die je ontwikkelt ten aanzien van alle delen van jezelf, kan je ook geven aan anderen.

Ook bij fijne momenten in je leven kan je focussend aanwezig zijn. Door tijd te nemen om te voelen hoe je lichaam dat moment in zich draagt, ga je het fijne gevoel nog intenser en bewuster kunnen beleven. Je leven situeert zich niet meer aan de oppervlakte. Je duikt diep in al haar rijkdom.

Het boek inspireert om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan via een eenvoudig stappenplan en een myriade aan concrete oefeningen. Sommige oefeningen kan je beluisteren via een QR-code.

Tegelijk voelt het boek voor mij aan als ‘niet helemaal af’, als een begin, als iets dat nog in proces is. Daar is de parallel te trekken met een focusingproces. Elk focusingproces draagt de kiemen in zich voor de volgende ontwikkeling in het proces. Het proces kent geen eindpunt. Door je milde, niet oordelende aandacht aan iets te schenken, gaat het alweer vooruit. Zo voelt dit boek aan voor mij: als een begin – een frisse manier om de stappen en het proces helder te verwoorden, begeleid door concrete oefeningen die de lezer laat proeven van wat Focusing in gang zet – dat klaar is voor de volgende stap, om er nog dieper in te duiken.

Wie een basiscursus Focusing wil volgen, kan dat op verschillende plekken in Vlaanderen. Kijk gerust op de website van Focusing Vlaanderen. Daarna kan je je focusingspier verder trainen via gratis partnerschappen zodat Focusing een onderdeel wordt van je leven.

Recensie: Lies Van Cleynenbreugel