boek FOCUSING. Leven in verbinding met je innerlijk kompas – Tine Swyngedouw – Recensie

Wat als je een manier van leven vindt, een manier van omgaan met jezelf, waardoor je minder afhankelijk wordt van de mening van anderen? Waardoor je gemakkelijker eigen keuzes maakt? Waardoor je beter kan omgaan met lastige situaties, met moeilijke thema’s en dilemma’s? En waardoor je de mooie stukken in je leven nog bewuster en intenser gaat ervaren?

Dan wil je dat delen met zoveel mogelijk mensen in de hoop dat ook zij het kunnen integreren in hun leven. Dat was de missie van Tine Swyngedouw toen ze dit boek over Focusing begon te schrijven. Het is een boek ter inspiratie voor iedereen die wil leven in verbinding met zijn innerlijke kompas en die belemmeringen wil doorbreken om voluit te kunnen leven.

We stoppen veel energie in pogingen om bepaalde stukken van onszelf te verbeteren of weg te willen. Zonder resultaat, stelt de auteur. Dat is de paradoxale theorie van verandering. Iets kan pas veranderen door het helemaal te accepteren en ermee te verbinden. Alles wat stroef loopt in ons leven nodigt ons uit om ermee te verbinden. Enkel dan kan het weer soepel worden en beginnen stromen.

Van veel knopen die we meedragen, zijn we ons niet bewust. Je denkt dat iets of iemand op een bepaalde manier is of dat jij zus of zo bentterwijl dat maar een klein stukje is van de werkelijkheid. De auteur vergelijkt die knopen met een oude bril die je opzet waardoor je maar een klein stukje van opmerkt. Met die oude bril op lijd je aan tunnelvisie. Focusing leert je om met een frisse blik te kijken naar de situatie. Je leert hoe je de knoop gezelschap kan houden zodat hij zijn verhaal van binnenuit kan vertellen. Je beleving van de situatie verandert hierdoor.

Het boek beschrijft mooi hoe we altijd en overal beschikken over een compagnon die luisterend aanwezig kan zijn en aandacht kan geven wat aandacht nodig heeft. Dat gezelschap kunnen we onszelf op elk moment cadeau geven. Op die manier ontwikkel je een respectvolle houding tegenover alle delen van jezelf. Je leert luisteren naar wat de verschillende delen je écht willen zeggen. Om je te helpen luisteren naar jezelf onderscheidt de auteur vier Focusing-werkwoorden: pauzeren, ervaren, erkennen en stem te geven. 

Het begint bij pauzeren: tijdens de dag op verschillende momenten checken bij jezelf hoe we dat telefoontje, dat gesprek, die wandeling, die mail… hebben ervaren. Door dagelijks spontaan korte focusingmomenten in te lassen, vermijd je om gevoelens mee te nemen van de ene situatie naar de andere. Als je niet af en toe pauzeert, bestaat de kans dat je emoties gaat projecteren op anderen die er niets mee te maken hebben. Een voorbeeld: ’s avonds kortaf reageren op je kinderen of partner nadat je een lastige vergadering had op het werk. Dat geldt voor de korte termijn maar iedereen zeult ook dingen mee van vele jaren geleden die vandaag nog bepalen hoe we reageren. Als je telkens opnieuw contact maakt met hoe je lichaam een bepaalde situatie in zich draagt, doorbreek je patronen en vermijd je projecties. 

Niet alleen jouw levenskwaliteit vergroot, maar ook die van anderen: Wie alle facetten van zichzelf leert verwelkomen, zal dat ook makkelijker voor anderen kunnen doen. De empathie die je ontwikkelt ten aanzien van alle delen van jezelf, kan je ook geven aan anderen.

Ook bij fijne momenten in je leven kan je focussend aanwezig zijn. Door tijd te nemen om te voelen hoe je lichaam dat moment in zich draagt, ga je het fijne gevoel nog intenser en bewuster kunnen beleven. Je leven situeert zich niet meer aan de oppervlakte. Je duikt diep in al haar rijkdom.

Het boek inspireert om er onmiddellijk mee aan de slag te gaan via een eenvoudig stappenplan en een myriade aan concrete oefeningen. Sommige oefeningen kan je beluisteren via een QR-code.

Tegelijk voelt het boek voor mij aan als ‘niet helemaal af’, als een begin, als iets dat nog in proces is. Daar is de parallel te trekken met een focusingproces. Elk focusingproces draagt de kiemen in zich voor de volgende ontwikkeling in het proces. Het proces kent geen eindpunt. Door je milde, niet oordelende aandacht aan iets te schenken, gaat het alweer vooruit. Zo voelt dit boek aan voor mij: als een begin – een frisse manier om de stappen en het proces helder te verwoorden, begeleid door concrete oefeningen die de lezer laat proeven van wat Focusing in gang zet – dat klaar is voor de volgende stap, om er nog dieper in te duiken.

Wie een basiscursus Focusing wil volgen, kan dat op verschillende plekken in Vlaanderen. Kijk gerust op de website van Focusing Vlaanderen. Daarna kan je je focusingspier verder trainen via gratis partnerschappen zodat Focusing een onderdeel wordt van je leven.

Recensie: Lies Van Cleynenbreugel

14de Symposium KinderFocussen Nederland

Via deze weg wil ik u op de hoogte brengen van ons 14de Symposium KinderFocussen in Breda op zaterdag 1 april;

Het is special voor docenten, IB’ers, Psychologen, therapeuten, Pedagogen en anderen.  Zie flyers onderaan.
Meer info ophttps://kinderfocussen.nl/events/symposium-2023/

*Ben jij ook op zoek naar verdieping van jouw professionele vaardigheden en interventies?

*Wil je jouw onvoorwaardelijke aandacht bij kinderen en cliënten nog meer versterken?

*Kan jij inspiratie gebruiken om het probleemoplossend vermogen bij het kind blijvend te vergroten?

*Of heb je behoefte extra zorg te hebben voor je eigen proces, in het begeleiden van kinderen en cliënten?

Dan is het Symposium KinderFocussen iets voor jou!   Waarin aspecten, werkvormen en processen rond Focussen met kinderen centraal staan: het thema voor dit jaar Humor & Spelen! Essentiele workshops in het werken en zijn met kinderen rond;  Focussen en Levensenergie; Clowning; Kindertijd; Ouders; Humor; Emotie-regulatie; Symboliseren en een Focus introductie.

Gegeven door mijn Nederlandse en Belgische KinderFocus  collega’s!

Op zondag 2 april is er een speciale internationale dag rond; Reintegrate’ the connection to your life energy’ Een NIEUWE relatie met jouw levensenergie!

Voor hen die manieren willen ontdekken en verfijnen om verbinding te krijgen met de Levens Energie als gids in omstandigheden waarin ze vastgelopen zijn.

Of met pijn geconfronteerd werden en hun professionele gereedschapskist willen uitbreiden.

Online ontmoetingsavond – 27/02/2023

Een online ontmoetingsavond Focusing is een beetje gelijkaardig aan een open focusingavond, met als belangrijk verschil dat we graag werken met een thema/vraag/bepaald onderwerp… als uitgangspunt. Er is tijd om gezamenlijk toe te komen via een begeleide oefening waarna het thema wordt voorgesteld en de deelnemers in duo’s (via breakoutrooms in zoom) gaan focussen rond het aangeboden thema. Als afsluiting is er nog wat ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar verder te ontmoeten. Enige ervaring met Focusing is handig. Indien dit niet het geval is, kan dit besproken worden bij de inschrijving.

Om deze avonden mee vorm te geven doen we beroep op collega’s focussers, focusingprofessionals, focusingtrainers,… die een thema komen voorstellen en de intro en afronding op zich willen nemen.

Het eerstvolgende moment is:

Maandagavond, 27 februari 2023 – 20u – begeleiding: René Veugelers

INHOUD:

Het unieke ontvouwende proces rond verschillende vormen van expressie en symboliseren bij kinderen en jongeren en hoe ik vanuit presence dit proces kan ondersteunen om hun lijfelijke impliciete wijsheid tot uiting kan brengen! Meer info over René Veugelers op deze site: https://kinderfocuscentrumnederland.nl/

Inschrijven voor dit gratis evenement kan via ingrid@focusingvlaanderen.be.

ONLINE – telkens van 20 tot 21.30 uur

Deze avonden worden regelmatig georganiseerd:

Wees ook welkom op de volgende online ontmoetingsavond:

Woensdagavond, 24 mei 2023 – begeleiding Tine Swyngedouw

Online ontmoetingsavond – 29/11/22

Een online ontmoetingsavond Focusing is een beetje gelijkaardig aan een open focusingavond, met als belangrijk verschil dat we graag werken met een thema/vraag/bepaald onderwerp… als uitgangspunt. Er is tijd om gezamenlijk toe te komen via een begeleide oefening waarna het thema wordt voorgesteld en de deelnemers in duo’s (via breakoutrooms in zoom) gaan focussen rond het aangeboden thema. Als afsluiting is er nog wat ruimte om ervaringen uit te wisselen en elkaar verder te ontmoeten. Enige ervaring met Focusing is handig. Indien dit niet het geval is, kan dit besproken worden bij de inschrijving.

Om deze avonden mee vorm te geven doen we beroep op collega’s focussers, focusingprofessionals, focusingtrainers,… die een thema komen voorstellen en de intro en afronding op zich willen nemen.

Het eerstvolgende moment is:

Dinsdag 29 november 2022 – 20u

Saren Swinnen van Ruimte voor Bezieling zal ons meenemen in “De mij hier” een “zijnsspier”.
Hoe kan de expliciete aandacht voor de “in presence” en de toepassing vanuit wholebody focusing jouw Focusing proces dienen?

Inschrijven voor dit gratis evenement kan via redactie@focusingvlaanderen.be.

ONLINE – telkens van 20 tot 21.30 uur

Deze avonden worden regelmatig georganiseerd:

Wees ook welkom op de online ontmoetingsavonden in 2023:

  1. Maandagavond, 27 februari 2023 – begeleid door René Veugelers
  2. Woensdagavond, 24 mei 2023 – voor deze ontmoetingsavond zijn we nog op zoek naar een begeleider. Bij interesse, mail ons op info@focusingvlaanderen.be

Uitwisselingsdag Focusing Vlaanderen 12/11/22

Kom jij ook?

De volgende uitwisselingsdag heeft plaats op zaterdag, 12 november 2022.

Het is de uitgelezen kans om elkaar te leren kennen en ontmoeten. Zowel zij die net hun eerste stappen in de wereld van Focusing achter de rug hebben als doorgewinterde focussers en focusingprofessionals kunnen zich met elkaar verbinden a.h.v. een gevarieerd programma, onderbroken door een gezamenlijke lunch.

Programma voormiddag:

“De bodem als betrouwbare oefenpartner’ door Greet Blanckaert

  • Ervaringen in het tot rust komen in de geborgenheid van het contact met de bodem.
  • Ervaringen in het moeiteloos staan in balans met aandacht voor antikrimp. Het opgericht zijn tussen hemel en aarde.

Greet laat ons proeven van deze houdingen en bewegingen die zijn ontstaan tijdens het focussen, het beoefenen van eutonie en de praktijk van chineng qigong.

Kan focussen een bijdrage leveren bij het ontwikkelen van de plasticiteit van de hersenen?

Een zinvolle vraag?

Programma namiddag:

“Focusing en creativiteit in het spoor van Irma Blank” door Isolde Roose

Tijdens de workshop rond Focusing en creativiteit laten we ons inspireren door de Duitse kunstenares Irma Blank. Haar non-figuratieve werk, dat het best omschreven kan worden als schrijven zonder woorden, ontstaat vanuit een meditatieve toestand. Blank spreekt over een synthese van lichaam en geest, een totale betrokkenheid van haar lichaam bij haar werk.
Het oeuvre van Irma Blank doet ons stilstaan bij de rol van taal en tijd. Blank wil met haar werk loskomen van de betekenis van woorden en een eigenzinnige, universele taal creëren, die ontstaat in het nu-moment en een weerslag vormt van hoe de tijd verstrijkt. Haar werk vertolkt de spanning tussen twee polen – begin en einde, vol en leeg, geboorte en dood – en ademt uit hoe de eindigheid deel uitmaakt van ons bestaan.
We nemen dit thema mee doorheen de workshop en verkennen de mogelijkheden van het niet figuratief werken met creatieve materialen, vanuit een focussende attitude. We koppelen ons net als Irma Blank los van symbolen die op een figuratieve manier verwijzen naar het leven om te verkennen hoe we op een abstract vormelijke manier uitdrukking kunnen geven aan onze Felt Sensing. Doorheen de workshop maken we ruimte om uit te wisselen over onze eigen ervaringen met creatief focussen en over wat Irma Blank kan betekenen voor ons focusingproces.

‘Here, there is a whole new language, touching upon the Being, shaped and condensed into a universal line. If it tells us something, it is a tale about presence and self-discovery, about the excitement of beginnings and the acceptance of endings.’ (Blank et al, 2019, p. 168)

Bron: Blank, I., Fogie, D., Obrist, H.U., & Schoofs, M. (2019). Irma Blank. London: Koenig Books

De locatie (regio Gent) : http://www.prinsenhof-gent.be/ligging

Inschrijvingen kan via: info@focusingvlaanderen.be.

Je inschrijving is definitief na overschrijving op BE29 9734 1852 8964 met vermelding “naam + uitwisselingsdag”.

Kostprijs= 25 euro inclusief lunch, koffie en thee.

Uiterste inschrijvingsdatum: liefst voor 1/11/2022

Toekomen kan vanaf 9u30. Start=10u, Einde=16u, napraten kan tot 16u30.

Mee te brengen: dekentje en 2 kleine handdoekjes

Children & Focusing Roundtable Series

Children & Focusing Roundtable Series – One Day at a Time: Focusing with Children in Foster Care Part of the Focusing Roundtable Series
Laura Bavalics and René Veugelers with guest speaker Derek McDonnell
Tuesday, September 27, 2022 2:00-4:00 PM EDT (New York – US) Convert to your time zone

Family is usually considered to be the most important agent of socialization.

All children have the right to be protected, live in a safe environment, and live with their families.

But what if, a child does not have the support of a family, and for whatever reason, they have to live in foster care?

In this Roundtable, we would like to invite you to explore how we can be with, and listen to children in our care, taking in their experiences one day at a time. Through the complexity of their life situation, how can we help them to find their way to a safe place inside.

During our Roundtable, we will discuss the challenges of children’s behavior, and share experiences about cooperation and inclusion.

Our guest speaker will be Derek McDonnell, who will share his experiences with working as a social care practitioner in the area of child protection in Ireland.

Derek is a Coordinator with The International Focusing Institute and has offered ‘Focusing Through Interactive Pausing’ skill-based intervention in a variety of settings.

Learn more and register

International Focusing Conference “The Conscious Body”

We herinneren nog even aan de 29ste internationale Focusing Conference in de Ardèche van 22 t.e.m. 26 juni 2022. We hebben weet van een 6-tal Vlamingen die hierop aanwezig zullen zijn en kijken uit naar hun ervaringen. Wil je er ook nog bij zijn? Inschrijven kan nog steeds!
Alle nodige informatie vind je op de ‘Conference website

TIFI Advanced Weeklong 2022

De ‘Advanced Weeklong’ van TIFI (The International Focusing Institute) is een traditie die meerdere decennia oud is. Oorspronkelijk was minstens één deelname aan zo’n ‘Weeklong’ een vast en verplicht onderdeel van het traject om gecertificeerd te kunnen worden door TIFI. Vandaag ligt het traject tot certificering vooral in handen van de coördinatoren en is de deelname aan zo’n Advanced Weeklong als voorwaarde tot certificering niet meer verplicht. Toch is het zeker de moeite waard voor hen die een certificering beogen of recent gecertificeerd werden, om dit evenement eens (of meerdere keren) mee te maken. Ook andere ervaren focussers zijn welkom. Het is een intense, maar zeker boeiende en inspirerende week om je focusingvaardigheden verder te ontwikkelen en nog meer voeling te krijgen met wat er in de wereld leeft rond Focusing.
N.a.v. de covid-pandemie is ook de Advanced Weeklong online gegaan. De eerstkomende editie gaat door van 16-21 oktober 2022 in hybride vorm. Er is – in vergelijking met vorige jaren – ook een aangepast inschrijvingstarief doorgevoerd als gevolg van het online gebeuren.

Meer informatie rond de TIFI Advanced Weeklong 2022 vind je op
https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2022

Annual EFA Networking Meetings

EFA (European Focusing Association) is een Europees netwerk voor focussers, focusingprofessionals en focusingbeoefenaars, die Focusing en de experiëntiële benadering willen ontwikkelen door middel van samenwerking, openheid en wederzijdse ondersteuning.
Hun jaarlijkse bijeenkomst heeft dit jaar plaats in Italië van 13 tot 16 oktober 2022.

Meer informatie vind je op https://efa-focusing.eu/