Focusing

Op deze pagina vind je de omschrijving van wat Focusing als methode inhoudt. Wil je je verdiepen raadpleeg dan de pagina ‘Achtergrondinformatie’.

Wat is Focusing

Focusing is een natuurlijke vaardigheid die iedereen kan leren. Dit proces van aandacht geven en luisteren naar iets dat in je lichaam voelbaar is en dat over iets gaat in je leven, kan je verder helpen wanneer je vast zit. Je voelt “iets” als een knoop in je maag of een krop in je keel. Soms weet je waar het mee te maken heeft, soms ook niet. Je besteedt tijd aan iets dat soms nog vaag is en waar je nog geen woorden voor hebt. Met aandacht en respect bij deze ‘Felt Sense’ zijn, is de essentie van Focusing.

Je maakt contact met je eigen lichamelijke beleving waar je hoofd soms nog geen weet van heeft. Je bereikt informatie in het gebied tussen het bewuste en het onbewuste, informatie die je niet enkel van het verstand kunt verkrijgen. Vandaaruit kan zich iets ontvouwen en komt er als vanzelf richting. Gendlin spreekt over ‘the Living Forward’. Je kan Focusing inzetten als je met het “denken over” niet verder raakt. Het krachtige is dat er expliciet aandacht is voor een innerlijk weten. Je kiest om daar ruimte voor te maken, jezelf toe te staan om pauze te nemen en het niet-weten toe te laten. Je spreekt een bron van wijsheid aan die er altijd is wanneer je er de tijd en ruimte voor maakt.

Focusing kan je rust brengen, helderheid en innerlijk evenwicht. Je kan het toepassen voor jezelf en het heeft ook effect naar anderen rondom jou. Het wordt ook professioneel toegepast door hulpverleners of leraars.

Focusing werkt goed met een partner die op een niet-oordelende, authentieke manier naar jou luistert. In de trainingen wordt het op die manier aangeboden. Daarom zoeken de meeste focussers een focusingpartner waarmee ze geregeld afspreken. Je kan ook alleen Focusing beoefenen en ook daarvoor zijn manieren uitgewerkt.

De stapsgewijze aanpak van Focusing is ontwikkeld door Eugene Gendlin en vind je uitgebreid terug onder de rubriek ‘Achtergrondinformatie’.

Een stukje geschiedenis

Gendlin werd geboren in een joods gezin in Wenen op kerstdag 1926. Hij overleed op 1 mei 2017 in Spring Valley, New York. Hij was elf toen zijn vader erin slaagde om met zijn gezin het land te verlaten. Dit na maanden van grote moeilijkheden sinds de inval van de nazi’s in Oostenrijk. Het was een gevaarlijke, lange tocht waarbij hun lot vaak aan een zijden draadje hing. Zijn vader heeft hem vele keren gezegd: ”Ik volg wat mijn gevoel mij zegt”. Dat is wat Gendlin zich blijkbaar jaren later afvroeg: “Welk soort gevoel is het, dat jou iets zegt?” (Korbei, 2007). Die bijzondere drijfveer en passie voor dat innerlijke weten heeft wellicht daar zijn wortels.

In de jaren ’60 was de filosoof Gendlin student psychologie bij Carl Rogers. Rogers ontwikkelde zijn cliëntgerichte therapie vanuit het contact met de cliënt. Dit contact was gebaseerd op vier basisvoorwaarden: empathie, acceptatie, congruentie en respect. Toen Gendlin bij Rogers onderzoek deed naar succesvolle cliënten in psychotherapie, ontdekte hij iets wat hij later ‘Focusing’ noemde. Deze cliënten hadden gemeenschappelijk dat ze niet onmiddellijk reageerden op de gestelde vraag maar het stil maakten en contact maakten met iets in zichzelf om dan pas te antwoorden.

Gendlin werkte de benadering van Rogers verder uit door de cliënt in contact te brengen met zijn ‘innerlijke cliënt’. Hij schepte met zijn basiscondities een veilig klimaat voor zelfexploratie.

Gendlin ontwikkelde een aantal stappen die dit proces leerbaar en overdraagbaar maakte voor iedereen en noemde het ‘Focusing’ :

  • Innerlijk ruimte maken om je aandacht bewust te kunnen richten;
  • ‘iets’ opmerken in je lichaam, de ‘Felt Sense’, een duidelijk of vaag gevoel rond iets;
  • Een handvat zoeken of welk woord, beeld, beweging of ander symbool past bij die ‘Felt Sense’;
  • Resoneren is toetsen of het symbool dat komt, past bij die gevoelde beleving (Felt Sense);
  • Vragen stellen/het erbij zijn: het proces ontvouwt zich;
  • De verandering in ontvangst nemen.

Met deze stappen werd ‘Focusing’ een volwaardige methode om cliënten verder te helpen in hun zoektocht.

In 1979 richtte Gendlin het TIFI of ‘The International Focusing Institute’ op. In 2016 is de European Focusing Association (EFA) opgericht om focussers in Europa te verbinden.

Op dit moment lijkt het of ‘Focusing’ steeds meer onderdeel wordt van een breed scala aan soma-psycho-sociale opleidingen, waarbinnen het belang van het ervaringsgerichte, lijfelijke beleven wordt ingezien en uitgedragen. Wanneer je boeken leest van Peter Levine, Daniel Siegel of Bessel Van der Kolk, merk je dat Focusing aan de basis ligt van hun bevindingen.

Wereldwijd ontstaan nieuwe vormen en toepassingsgebieden. Wil je meer vernemen over Focusing en haar toepassingen raadpleeg dan de rubriek ‘Achtergrondinformatie’.