Wie en wat?

Focusingtrainingen voor iedereen

De focusingvaardigheden leren, werkt het best met een partner die op een niet-oordelende, authentieke manier naar jou luistert. In de trainingen wordt het op die manier aangeboden. Daarom zoeken de meeste focussers een focusing partner waarmee ze geregeld afspreken.

Deze trainingen waarin je de essentiële elementen van Focusing krijgt aangereikt, zijn geen therapie en ook geen therapeutische opleiding. Al willen we niet beweren dat er tijdens de trainingen heilzame en therapeutische momenten voor de persoon in kwestie naar boven komen. Het is net het doel van Focusing om te streven naar een groter gevoel van welbevinden.

Focusing leren is een proces. Je kan het leren door workshops te volgen. Pas nadat je de 4 niveaus gevolgd hebt, zal je Focusing echt in je vingers hebben. Je kan elke niveau bij een andere trainer volgen omdat de opbouw zowel in Vlaanderen als Nederland gelijkaardig verloopt.

  • niveau 1 : je leert de basishouding van Focusing, het luisterend aanwezig zijn (bij jezelf of bij een ander). Je leert erkenning geven aan lichamelijke ervaringen, beelden, emoties en hier naar te ‘luisteren’, met geduld, aandacht en respect. En je gaat merken dat alleen al die innerlijke houding uitnodigt tot positieve veranderingen. Na deze cursus kun je zelf verder oefenen met een focusingpartner of op een open focusingavond.
  • niveau 2 is een verdieping van de basisvaardigheden. Je leert meer ‘in presence’ zijn en je leert ook ‘presence taal’ hanteren. Je vergroot je vaardigheid van luisterend aanwezig zijn bij jezelf én bij een mede-cursist. Het niet-oordelend luisteren naar iets in jezelf en in anderen, krijgt meer betekenis, zowel in een focusingsessie als in je dagelijkse leven. Na niveau 2 beschik je over meer mogelijkheden om – liefst met een focusingpartner – zelfstandig te focussen.
  • niveau 3 verkent de mogelijkheden van het ‘gidsen’ van jezelf of een focusingpartner. Gidsen betekent een veilige ruimte scheppen, meer zicht krijgen op het proces. Je ontdekt je eigen stijl van Focusing en als begeleider leer je feeling ontwikkelen wanneer je wel of beter niet met een suggestie/interventie kunt komen. Na cursus 3 kun je een “normale” focusingsessie van een mede-focusser begeleiden, d.w.z. een sessie waarin geen buitengewone moeilijkheden te verwachten zijn.
  • niveau 4 : je ontwikkelt en verdiept wat in niveau 3 verworven is. Er is aandacht voor speciale problemen, zoals blokkades, te dichtbij- en te veraf-processen. Na niveau 4 zijn de focusingvaardigheden en je focusingpartner begeleiden vanzelfsprekende vaardigheden geworden. Focusing wordt een houding, een manier van in de wereld staan. Je kan het toepassen op alle domeinen van je leven. Je kunt nu voorwaardenscheppend een focusingproces begeleiden bij jezelf of bij iemand die al enigszins vertrouwd is met Focusing.

Focusing hoe verder ?

Focusingpartnerschap

Nadat je een cursus Focusing niveau 1 gevolgd hebt, ben je in staat om de basisvaardigheden van Focusing toe te passen. Focusing werkt het best samen met iemand die je gezelschap houdt en naar je luistert. Daarom hebben de meeste focussers minstens 1 focusingpartner.

Een focusingpartner is iemand met wie je regelmatig afspreekt (dat kan ook telefonisch of online zijn). Je bent afwisselend focusser terwijl de ander naar jou luistert en luisteraar terwijl de ander focust. Je verdeelt de tijd gelijk over jullie beiden.

Ben je op zoek naar een focusingpartner, meld je aan op onze website. Maar je kan ook een open focusingavond opzoeken en kennismaken met verschillende personen die Focusing beoefenen.

Open focusingavonden

Open focusingavonden geven je de kans om samen te komen met andere focussers en samen te oefenen. Je ontmoet er telkens andere mensen en krijgt zo de kans om met verschillende mensen te focussen. Je bent afwisselend focusser en luisteraar. Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen die tenminste niveau 1 van Focusing heeft gevolgd. Er is minstens één erkende focusingtrainer aanwezig die beschikbaar voor begeleiding en feedback wanneer daar nood aan is.

In onze kalender vind je waar en wanneer er een open focusingavond is in jouw buurt.

Focusingtrainers

Heb je interesse om zelf focusingtrainingen te geven ? Nadat je de cursus Focusing niveau 4 gevolgd hebt, kan je jouw kandidatuur indienen voor de opleiding tot focusingtrainer bij een coördinator.

Je volgt een opleiding bij een coördinator naar keuze. Wanneer je klaar bent met de opleiding, draagt je coördinator je voor bij het TIFI (The international Focusing Institute) en word je gecertificeerd als trainer Focusing. Vanaf dan kan je zelf trainingen Focusing begeleiden.

Focusing Oriented Therapy (FOT)

Om een erkend Focusing Georiënteerd Psychotherapeut te worden, volg je een opleiding bij een coördinator (of coördinator in opleiding) met een erkenning als psychotherapeut en FOT.

Deze opleiding kan een individueel traject zijn of een traject dat je in groep doorloopt.

De opleiding die Focus On Emotion aanbiedt en begeleid wordt door Claude Missiaen en Maaike Afschrift kan daar een onderdeel van zijn.

De voorwaarden om te mogen deelnemen aan de opleiding zijn de volgende : Je bent psychotherapeut of counselor met voorkennis van Focusing

  • hetzij via een 3- of 4-jarige experiëntiële psychotherapie- of counseloropleiding
  • hetzij door het behalen van minstens Focusing Niveau 3 bij een erkende Focusingtrainer.

Deelnemers moeten actief in de praktijk van psychotherapie of counseling aan het werk zijn.

Focusing kan binnen elke vorm van therapie gebruikt worden. Maar kan ook als methode an sich aangewend worden. De Focusing georiënteerde therapeut stelt de cliënt in staat om zelf zijn intern proces aan te voelen. Het is de taak van de therapeut om respectvol, empathisch en met zorgvuldige interventies ruimte te maken voor de beleving van de cliënt. Hij of zij, gidst de cliënt bij het stilstaan, de ‘Felt Sense’ uitnodigen, woorden of symbolen vinden, resoneren en ontvangen van het proces.

Focusingcoördinatoren

Een coördinator is iemand die een actieve bijdrage levert aan het verspreiden van Focusing en het ontwikkelen van de focusinggemeenschap binnen zijn/haar land. Hij/zij heeft het mandaat om opleidingen tot erkende focusingtrainers en/of Focusing georiënteerde therapeuten te geven.

Deze opleidingen kunnen individueel of in groep aangeboden worden. De coördinatoren van Vlaanderen overleggen vier keer per jaar over hun werk. Daarnaast onderhoudt hij/zij contacten met de Nederlandse, Europese en internationale coördinatorengemeenschappen.

Erkende focusingtrainers en/of Focusing georiënteerde therapeuten met veel ervaring kunnen door de coördinatoren voorgedragen worden aan het The International Focusing Institute (TIFI), N.Y. als coördinator in opleiding. Hij/zij wordt opgenomen in de Vlaamse, Nederlandstalige, Europese en internationale coördinatorengemeenschappen.

Na de opleiding wordt hij/zij certifying coordinator bij The International Focusing Institute, N.Y