Nieuw boek ‘Psychotherapie voor een fysieke ziekte’ van Frans Depestele

Frans is psychiater-psychotherapeut, lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie, lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC) en lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie. Als geen ander is Frans vertrouwd met de filosofie en het werk van Eugene Gendlin.

Frans heeft vele jaren gewerkt op het thema van de wederzijdse invloed van psychologische factoren en fysieke ziekte.

Het resultaat van dit werk is nu verschenen in een boek met als titel Psychotherapie voor een fysieke ziekte. Het boek telt 368 bladzijden en is door Frans uitgegeven in eigen beheer. Om het boek te bestellen of voor bijkomende vragen kan je rechtstreeks met Frans contact nemen via mail frans.depestele@skynet.be


Hieronder laten we Frans zelf aan het woord.


Dit boek bevat twee essays: Psychotherapie voor een fysieke ziekte en Experiëntialiseren van een fysieke ziekte. Het zijn twee essays die elkaar aanvullen. Ze behelzen hetzelfde onderwerp maar benaderen het vanuit een ander perspectief.

Het eerste essay is een beschouwing van hoe psychotherapie voor een fysieke ziekte mogelijk is. Dit bouwt verder op eerder werk (Depestele, 2020). We schrijven ‘psychotherapie voor een fysieke ziekte’ en niet ‘psychotherapie bij een fysieke ziekte. ‘Bij’ roept hier iets op van bij-komstig, terwijl ’voor’ aangeeft dat psychotherapie de fysieke ziekte kan veranderen. Daartoe moet fysieke ziekte ontvankelijk gemaakt worden voor de psychotherapeutische benadering, moet ze transformeren tot beleving. Fysieke ziekte en beleving hangen samen en kunnen in elkaar overgaan, beleving naar fysieke ziekte, en fysieke ziekte naar beleving en zo naar genezing.

Hoe kan fysieke ziekte in beleving overgaan? Tot welke vorm moet de fysieke ziekte gebracht worden in de beleving, in het gebied waar betekenis gevoeld wordt? Psychotherapie is proberen de betekenis die in fysieke ziekte kan liggen, te exploreren. Er worden suggesties geformuleerd om de cliënt te helpen bij dit proces.  

Het tweede essay, die uit het eerste is voortgekomen, probeert het wederzijds bereikbaar worden van psychotherapie en fysieke ziekte te specifiëren. Beide kunnen elkaar ontmoeten op het niveau van de beleving. We bekijken bovenstaande vragen vanuit de experiëntiële psychotherapie. Want het gaat om benaderen van de fysieke ziekte vanuit de beleving. We beginnen met een beschouwing van het begrip ‘experiëntialiseren’ maar gaan vooral in op de verschillende aspecten van een ‘vertaling’ van fysieke ziekte in beleving, van het brengen van fysieke ziekte tot een experiëntiële vorm. Om een fysieke ziekte psychologisch te benaderen  – om op de ontmoetingsplaats te komen van psychotherapie en fysieke ziekte –  hebben we allereerst een belevingsversie nodig van de fysieke ziekte. Er zijn verschillende wijzen of niveaus van beleving waarop het lichaam betekenis draagt en kan ontvouwen: in de verandering tot beleving reveleert fysieke ziekte (waarin betekenis opgesloten zit) zich opeenvolgend tot betekenistendentie (1-wijze), impliciete betekenis (2-wijze) en expliciete betekenis (3-wijze). Deze ontplooiing gebeurt in de opeenvolgende therapeutische ruimten via dewelke de cliënt dieper komt in beleving.

In dit boek leggen we een psychische omgeving (cirkelvlak) rond de fysieke ziekte (vierkantvlak) op zo’n manier dat deze ‘poreus’ wordt en kan ‘oplossen’.

Ik publiceer beide essays onder de meest omvattende titel: Psychotherapie voor een fysieke ziekte.


Uitgebreide biografie van Frans Depestele

Frans Depestele studeerde geneeskunde en psychiatrie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn belangstelling voor psychosomatiek bracht hem tot een diepgaande studie van het werk van Gendlin en vandaar tot de filosofie en de experiëntiële psychotherapie. Hij ging terug naar de universiteit waar hij een master in filosofie behaalde.

Zijn psychotherapeutisch werk met cliënten in een ambulante individuele setting bracht hem ertoe om de retorische en poëtische kenmerken in de taal van de cliënt te gaan bestuderen. Hij ontwikkelde ook een schema van therapeutische ruimten waardoor deze taalaspecten naast vele andere aspecten van psychotherapie op een nieuwe manier begrepen kunnen worden. Een andere belangrijke interesse is hoe men concreet kan tussenkomen in de sessies om de cliënt te helpen in contact te komen met zijn beleving en de kracht ervan te ontwikkelen. Een eerste boek Een procestheorie van somatisch ziek-zijn: geneeskunde en psychotherapie verscheen in 2020. Zijn nieuw boek Psychotherapie voor een fysieke ziekte uit 2023 richt zich op de cliënt die kampt met fysiek ziek-zijn, en richt zich specifiek op de vraag hoe we met psychotherapeutische middelen een genezende invloed kunnen uitoefenen op een fysieke ziekte.