Welkom

Focusing Vlaanderen

Focusing Vlaanderen is een beweging die de vaardigheid van Focusing wil uitdragen. Focusing beoefenen leert ons hoe we al onze reacties op het leven kunnen verwelkomen, erkennen en accepteren, wat ze ook zijn. (Ann Weiser Cornell).

Internationaal wordt de beweging gecoördineerd door The International Focusing Institute, NY.

Focusing kan je beschouwen als een techniek maar ook als het levenslang inoefenen van persoonlijke vaardigheden. Velen beschouwen het als een sociale, existentiële en spirituele activiteit. Het werd ontwikkeld in de schoot van geestelijke gezondheidszorg maar heeft intussen haar waarde bewezen in onderwijs, op de werkplek, in politiek, filosofie, wetenschap, voor diverse beroepen en in alle vormen van sociale verbinding. Focusing toont zich telkens opnieuw als een sterk verbindende factor en een krachtige motor tot ontwikkeling.

Om Focusing te ervaren of toe te passen ben je niet afhankelijk van trainers of opleiders, maar we adviseren iedereen om minstens een basistraining te volgen. Heb je ooit zo’n training gevolgd? Heb je het mogen ervaren als een meerwaarde? Dan mag je jezelf als lid van onze beweging beschouwen. In Vlaanderen vinden en steunen we elkaar via deze website, de facebookpagina en onze eigen nieuwsbrief. Langs deze weg promoten we diverse activiteiten, vooral trainingen en opleidingen, maar ook andere activiteiten met Focusing mag je steeds aan onze redactie doorspelen. Of misschien heb je zelf zin om de redactie bij te staan?

Je bent steeds welkom in de ‘verbindingsgroep Focusing Vlaanderen,’ waar we de werking van Focusing proberen te ondersteunen. We zorgen voor de website, de nieuwsbrief, uitwisselingsdagen en trachten de verbinding tussen focussers te bewerkstelligen. Je hoeft zeker geen expert te zijn – je liefde voor Focusing en een deeltje van je vrije tijd volstaan.

Focusing Vlaanderen wordt gesteund door VVCEPC vzw.


Het begin van Focusing Vlaanderen

Het verhaal van “Focussen Vlaanderen” begon toen drie psychologen-psychotherapeuten (Mathias Dekeyser, Erwin Vlerick en Tine Swyngedouw) op 25 mei 2007 tijdens een studiedag van de VVCEPC hun frustratie deelden dat er in Vlaanderen geen centrale ontmoetingsplek voor focussers was en dat Focussen in Vlaanderen niet echt verspreid geraakt buiten de wereld van enkele cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeuten. 

Ze besloten een poging te doen om wat er is aan kennis en kunde rond focussen in Vlaanderen samen te brengen en een ontmoetingsplek te creëren met als doel het Focussen en het experiëntiële/belevingsgerichte gedachtegoed verder te verspreiden binnen en buiten de psychotherapiewereld in Vlaanderen.

Dit initiatief was de start van wat Focusing Vlaanderen zoals we het nu kennen.