Welkom

Focusing Vlaanderen

Focusing Vlaanderen is een beweging die de vaardigheid van Focusing wil uitdragen. Focusing beoefenen leert ons hoe we al onze reacties op het leven kunnen verwelkomen, erkennen en accepteren, wat ze ook zijn. (Ann Weiser Cornell).

Internationaal wordt de beweging gecoördineerd door The International Focusing Institute, NY.

Focusing kan je beschouwen als een techniek maar ook als het levenslang inoefenen van persoonlijke vaardigheden. Velen beschouwen het als een sociale, existentiële en spirituele activiteit. Het werd ontwikkeld in de schoot van geestelijke gezondheidszorg maar heeft intussen haar waarde bewezen in onderwijs, op de werkplek, in politiek, filosofie, wetenschap, voor diverse beroepen en in alle vormen van sociale verbinding. Focusing toont zich telkens opnieuw als een sterk verbindende factor en een krachtige motor tot ontwikkeling.

Om Focusing te ervaren of toe te passen ben je niet afhankelijk van trainers of opleiders, maar we adviseren iedereen om minstens een basistraining te volgen. Heb je ooit zo’n training gevolgd? Heb je het mogen ervaren als een meerwaarde? Dan mag je jezelf als lid van onze beweging beschouwen. In Vlaanderen vinden en steunen we elkaar via deze website, de facebookpagina en onze eigen nieuwsbrief. Langs deze weg promoten we diverse activiteiten, vooral trainingen en opleidingen, maar ook andere activiteiten met Focusing mag je steeds aan onze redactie doorspelen. Of misschien heb je zelf zin om de redactie bij te staan?

Je bent steeds welkom in de ‘verbindingsgroep Focusing Vlaanderen,’ waar we de werking van Focusing proberen te ondersteunen. We zorgen voor de website, de nieuwsbrief, uitwisselingsdagen online ontmoetingsavonden en trachten de verbinding tussen focussers te bewerkstelligen. Je hoeft zeker geen expert te zijn – je liefde voor Focusing en een deeltje van je vrije tijd volstaan.

Focusing Vlaanderen wordt gesteund door VVCEPC vzw.

Start en evolutie

Het verhaal van “Focusing Vlaanderen” begon toen drie psychologen-psychotherapeuten (Mathias Dekeyser, Erwin Vlerick en Tine Swyngedouw) op 25 mei 2007 tijdens een studiedag van de Vlaamse Vereniging van Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (afgekort VVCEPC) hun frustratie deelden dat er in Vlaanderen geen centrale ontmoetingsplek voor focussers was en dat Focusing in Vlaanderen niet echt verspreid geraakte buiten de wereld van enkele cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeuten. 

Ze besloten een poging te doen om wat er is aan kennis en kunde rond Focusing in Vlaanderen samen te brengen en een ontmoetingsplek te creëren. Het doel was enerzijds om verbinding te creëren tussen al wie in Vlaanderen bezig is met Focusing en anderzijds om het experiëntiële/belevingsgerichte gedachtegoed verder te verspreiden binnen en buiten de psychotherapiewereld in Vlaanderen. In 2009 kwam de eerste werkgroep samen.

Dit initiatief was de start van ‘Focusing Vlaanderen’ zoals we het nu kennen.

Naarmate de jaren vorderden, kregen Focusing, Whole Body Focusing, Inner Relationship Focusing en Kinderfocusing meer voet aan de grond in Vlaanderen, ook buiten de VVCEPC. De beweging kwam daarmee voor een nieuwe uitdaging te staan: hoe een brede beweging worden waarin iedereen die Focusing toepast, in welke context dan ook, zich welkom voelt, kan verbinden en verdiepen?

Gedurende twee jaar werd gewerkt aan het creëren van deze nieuwe, verbrede beweging.

Momenteel ziet het focusinglandschap in Vlaanderen er zo uit:

 • De brede beweging Focusing Vlaanderen (afgekort ‘FV’): omvat zowel VVCEPC-leden als niet-VVCEPC-leden en richt zich – op gelijkwaardig niveau – zowel tot professionelen als mensen die enkel voor zichzelf bezig zijn met Focusing. Eenieder die een basistraining Focusing, Whole Body Focusing, Kinderfocusing,… volgde, maakt dus automatisch deel uit van deze brede beweging FV.
  website: www.focusingvlaanderen.be  

 • De verbindingsgroep Focusing Vlaanderen (afgekort ‘verbindingsgroep FV’): bestaat uit enkele enthousiastelingen die volledig op vrijwillige basis regelmatig samenkomen om de website van Focusing Vlaanderen up-to-date te houden, regelmatig een nieuwsbrief te verspreiden, de bekendmaking van initiatieven uit de brede beweging te ondersteunen, uitwisselingsdagen voor de brede beweging te organiseren, enz…  Zij dragen ook zorg voor de facebookpagina van Focusing Vlaanderen en zorgen ervoor dat elke door TIFI erkende trainer (i.o.) zijn aanbod kenbaar kan maken via deze facebookpagina en de website.
  https://www.facebook.com/focusingvlaanderen

  De verbindingsgroep wil de uitdaging aangaan om de brede inzetbaarheid van Focusing, zowel binnen als buiten de therapiecontext te blijven uitdragen. Als afspiegeling van de brede beweging FV, bestaat deze verbindingsgroep zowel uit VVCEPC-leden als niet-VVCEPC-leden.
  contactadres: info@focusingvlaanderen.be

 • De Special Interest Group Focusing (afgekort ‘SIG Focusing’): in deze ‘Special Interest Group’ van VVCEPC komen VVCEPC-leden (ook belangstellende leden) die op één of andere manier professioneel met Focusing bezig zijn, ongeveer 4 keer per jaar samen om elkaar te inspireren. Deze SIG is automatisch ook onderdeel van de brede beweging FV.
  contactadres: contact.focusing@vvcepc.be

 • The International Focusing Institute (afgekort TIFI)onze internationale moederorganisatie die Focusing wereldwijd coördineert en ondersteunt. We blijven de verbinding met TIFI hoog in het vaandel dragen, vanuit de nood aan kwaliteitsbewaking. Een belangrijke schakel hierin zijn de coördinatoren van TIFI in Vlaanderen. Daarnaast zijn ook alle Focusing georiënteerde therapeuten en Focusingtrainers (i.o.) die hun aanbod kenbaar maken via de website van Focusing Vlaanderen erkend door TIFI.
  contactadres: info@focusing.org  

  website: www.focusing.org


Ben je op zoek naar een focusingtrainer, focusing georiënteerd therapeut of coördinator?
Onder ‘aanbieders’ op de website vind je per categorie de namen terug van zij die zich op de website registreerden.