Uitwisselingsdag Focusing Vlaanderen 12/11/22

Kom jij ook?

De volgende uitwisselingsdag heeft plaats op zaterdag, 12 november 2022.

Het is de uitgelezen kans om elkaar te leren kennen en ontmoeten. Zowel zij die net hun eerste stappen in de wereld van Focusing achter de rug hebben als doorgewinterde focussers en focusingprofessionals kunnen zich met elkaar verbinden a.h.v. een gevarieerd programma, onderbroken door een gezamenlijke lunch.

Programma voormiddag:

“De bodem als betrouwbare oefenpartner’ door Greet Blanckaert

  • Ervaringen in het tot rust komen in de geborgenheid van het contact met de bodem.
  • Ervaringen in het moeiteloos staan in balans met aandacht voor antikrimp. Het opgericht zijn tussen hemel en aarde.

Greet laat ons proeven van deze houdingen en bewegingen die zijn ontstaan tijdens het focussen, het beoefenen van eutonie en de praktijk van chineng qigong.

Kan focussen een bijdrage leveren bij het ontwikkelen van de plasticiteit van de hersenen?

Een zinvolle vraag?

Programma namiddag:

“Focusing en creativiteit in het spoor van Irma Blank” door Isolde Roose

Tijdens de workshop rond Focusing en creativiteit laten we ons inspireren door de Duitse kunstenares Irma Blank. Haar non-figuratieve werk, dat het best omschreven kan worden als schrijven zonder woorden, ontstaat vanuit een meditatieve toestand. Blank spreekt over een synthese van lichaam en geest, een totale betrokkenheid van haar lichaam bij haar werk.
Het oeuvre van Irma Blank doet ons stilstaan bij de rol van taal en tijd. Blank wil met haar werk loskomen van de betekenis van woorden en een eigenzinnige, universele taal creëren, die ontstaat in het nu-moment en een weerslag vormt van hoe de tijd verstrijkt. Haar werk vertolkt de spanning tussen twee polen – begin en einde, vol en leeg, geboorte en dood – en ademt uit hoe de eindigheid deel uitmaakt van ons bestaan.
We nemen dit thema mee doorheen de workshop en verkennen de mogelijkheden van het niet figuratief werken met creatieve materialen, vanuit een focussende attitude. We koppelen ons net als Irma Blank los van symbolen die op een figuratieve manier verwijzen naar het leven om te verkennen hoe we op een abstract vormelijke manier uitdrukking kunnen geven aan onze Felt Sensing. Doorheen de workshop maken we ruimte om uit te wisselen over onze eigen ervaringen met creatief focussen en over wat Irma Blank kan betekenen voor ons focusingproces.

‘Here, there is a whole new language, touching upon the Being, shaped and condensed into a universal line. If it tells us something, it is a tale about presence and self-discovery, about the excitement of beginnings and the acceptance of endings.’ (Blank et al, 2019, p. 168)

Bron: Blank, I., Fogie, D., Obrist, H.U., & Schoofs, M. (2019). Irma Blank. London: Koenig Books

De locatie (regio Gent) : http://www.prinsenhof-gent.be/ligging

Inschrijvingen kan via: info@focusingvlaanderen.be.

Je inschrijving is definitief na overschrijving op BE29 9734 1852 8964 met vermelding “naam + uitwisselingsdag”.

Kostprijs= 25 euro inclusief lunch, koffie en thee.

Uiterste inschrijvingsdatum: liefst voor 1/11/2022

Toekomen kan vanaf 9u30. Start=10u, Einde=16u, napraten kan tot 16u30.

Mee te brengen: dekentje en 2 kleine handdoekjes

Children & Focusing Roundtable Series

Children & Focusing Roundtable Series – One Day at a Time: Focusing with Children in Foster Care Part of the Focusing Roundtable Series
Laura Bavalics and René Veugelers with guest speaker Derek McDonnell
Tuesday, September 27, 2022 2:00-4:00 PM EDT (New York – US) Convert to your time zone

Family is usually considered to be the most important agent of socialization.

All children have the right to be protected, live in a safe environment, and live with their families.

But what if, a child does not have the support of a family, and for whatever reason, they have to live in foster care?

In this Roundtable, we would like to invite you to explore how we can be with, and listen to children in our care, taking in their experiences one day at a time. Through the complexity of their life situation, how can we help them to find their way to a safe place inside.

During our Roundtable, we will discuss the challenges of children’s behavior, and share experiences about cooperation and inclusion.

Our guest speaker will be Derek McDonnell, who will share his experiences with working as a social care practitioner in the area of child protection in Ireland.

Derek is a Coordinator with The International Focusing Institute and has offered ‘Focusing Through Interactive Pausing’ skill-based intervention in a variety of settings.

Learn more and register

International Focusing Conference “The Conscious Body”

We herinneren nog even aan de 29ste internationale Focusing Conference in de Ardèche van 22 t.e.m. 26 juni 2022. We hebben weet van een 6-tal Vlamingen die hierop aanwezig zullen zijn en kijken uit naar hun ervaringen. Wil je er ook nog bij zijn? Inschrijven kan nog steeds!
Alle nodige informatie vind je op de ‘Conference website

TIFI Advanced Weeklong 2022

De ‘Advanced Weeklong’ van TIFI (The International Focusing Institute) is een traditie die meerdere decennia oud is. Oorspronkelijk was minstens één deelname aan zo’n ‘Weeklong’ een vast en verplicht onderdeel van het traject om gecertificeerd te kunnen worden door TIFI. Vandaag ligt het traject tot certificering vooral in handen van de coördinatoren en is de deelname aan zo’n Advanced Weeklong als voorwaarde tot certificering niet meer verplicht. Toch is het zeker de moeite waard voor hen die een certificering beogen of recent gecertificeerd werden, om dit evenement eens (of meerdere keren) mee te maken. Ook andere ervaren focussers zijn welkom. Het is een intense, maar zeker boeiende en inspirerende week om je focusingvaardigheden verder te ontwikkelen en nog meer voeling te krijgen met wat er in de wereld leeft rond Focusing.
N.a.v. de covid-pandemie is ook de Advanced Weeklong online gegaan. De eerstkomende editie gaat door van 16-21 oktober 2022 in hybride vorm. Er is – in vergelijking met vorige jaren – ook een aangepast inschrijvingstarief doorgevoerd als gevolg van het online gebeuren.

Meer informatie rond de TIFI Advanced Weeklong 2022 vind je op
https://focusing.org/event/advanced-and-certification-weeklong-2022

Annual EFA Networking Meetings

EFA (European Focusing Association) is een Europees netwerk voor focussers, focusingprofessionals en focusingbeoefenaars, die Focusing en de experiëntiële benadering willen ontwikkelen door middel van samenwerking, openheid en wederzijdse ondersteuning.
Hun jaarlijkse bijeenkomst heeft dit jaar plaats in Italië van 13 tot 16 oktober 2022.

Meer informatie vind je op https://efa-focusing.eu/

Nieuw boek: Senses of Focusing, volume I & II

Meer dan 1100 pagina’s Focusing en Focusing Oriented Therapy onder de kerstboom
Claude MissiaenVoor de duidelijkheid: dit is geen recensie. Ik (Claude Missiaen) heb nog niet de tijd gehad om deze twee volumes volledig door te lezen. Het is wel een warme oproep om even verder kennis te maken met deze boeken (in de hoop dat je ze zal aanschaffen).

Het idee voor dit volumineuze werk is ontstaan is ontstaan tijdens het Eerste Europese Focusing Congres (Loutraki, Griekenland, 2018), Facets of Focusing, een eerder kleinschalige en heel dynamische conferentie.

Eind vorig jaar vielen ze dan toch eindelijk in de bus! Deze twee boekwerken zijn prachtig uitgegeven en bevatten hoofdstukken uit heel verscheidene domeinen waarin het gedachtengoed van Focusing, van Focusing Oriented Therapy en van Gendlins Theory of the implicit wereldwijd ondertussen zijn stempel heeft gedrukt. Ik ga je niet meenemen door de hele inhoudstafel maar verwijs graag naar de begeleidende website: https://sensesoffocusing.com/ Hier vind je niet alleen een becommentarieerd inhoudsoverzicht maar ook enkele video’s waarin Akira Ikemi en Campbell Purton samen met de uitgevers Nikolaos Kypriotakis en Judy Moore hun stem rond deze boeken laten horen, boeiend!

Je vindt hier ook informatie over hoe je de boeken kan bestellen.


Deze uitgebreide promotiecampagne, ook op YouTube (youtube: senses of focusing) onderstreept het belang van deze uitgaves. Het lijkt me een heel waardig eerbetoon aan Eugene Gendlin en zijn nalatenschap. Het geeft ook een inkijk in de theorie, praktijk en filosofie van zovele auteurs die zich ondertussen op hun eigen manier verder ontwikkeld hebben in dit wondere body of knowledge. Ons kleine landje is in dit internationaal gezelschap overigens goed vertegenwoordigd. We vinden hier bijdragen van Frans Depestele, Mia Leijssen, Claude Missiaen & Siebrecht Vanhooren en van Tine Swyngedouw. Mia verzorgt naast een eigen bijdrage ook het voorwoord van Volume 2.


De publicatie van het boek heeft niet minder dan twee jaar vertraging opgelopen. Officieel door het Coronavirus (en de beperkende maatregelen) waardoor in de Griekse uitgeverij verschillende werknemers ziek gevallen zijn en een aantal acties niet op tijd konden doorgaan. Officieus ook doordat de redacteuren een aantal auteurs erg lang ondersteund hebben (voorbij de gestelde deadline) om toch hun hoofdstuk aanwezig te kunnen hebben in Senses of Focusing. Alle lof overigens voor de uitgevers Kypriotakis en Moore die geen enkele moeite gespaard lijken te hebben om dit werk tot een succes te maken, zowel inhoudelijk als qua vormgeving. Zo wordt elke sectie bijvoorbeeld geopend met de Gendlin’s spoken words, geselecteerd door Nada Lou uit haar indrukwekkende verzameling videomateriaal, een leuke extra.


Zoals gezegd, dit is geen appreciatie van de volledige inhoud van Senses of Focusing. Het is wel mijn overtuiging (of toch zeker mijn hoop) dat dit een mijlpaal vormt in de ontwikkeling en verder-dragen van dit kostbare gedachtengoed. Ik hoop dat het ook internationaal onze geloofwaardigheid zal doen groeien. Wat zo op het eerste zicht nog een lacune lijkt hiervoor: degelijke publicaties rond onderzoek, meteen een warme oproep voor de opvolger van deze boeken.

Ik hoop jullie hiermee voldoende warm te hebben gemaakt om op zijn minst eens te gaan grasduinen in de vermelde website. Ondertussen gebruik ik mijn vrije tijd om mij verder te verdiepen en te laten verrassen door deze schatkamers.

Senses of Focusing, Volume I. (2021). Kypriotakis, N. & Moore, J. (eds.). Athens: Eurasia Publications, 565 pp.

Senses of Focusing, Volume II. (2021). Kypriotakis, N. & Moore, J. (eds.). Athens: Eurasia Publications, 559 pp.

Nieuwkomer bij Focusing Vlaanderen

Als je dit leest, vond je de weg naar de website van de brede beweging Focusing Vlaanderen.

Welkom!

Binnen deze brede beweging willen we als verbindingsgroep plaatsen creëren voor verbinding tussen focussers onderling, zowel mensen die voor zichzelf bezig zijn met Focusing als mensen die hier meer professioneel mee bezig zijn. Samen met al deze focussers werken we aan een bloeiende beweging die kansen biedt voor mensen die erin zitten en kansen biedt om de techniek van Focusing verder te verspreiden in de bredere samenleving. We willen je graag aanmoedigen om jouw eigen plekje daarin te vinden.

Op regelmatige tijdstippen worden activiteiten georganiseerd. Wil je op de hoogte blijven van wat er leeft en georganiseerd wordt in de bredere beweging Focusing Vlaanderen? Dit kan via volgende kanalen:

Wil je zelf vanuit jouw focusingervaring of focusingtoepassingen in je eigen werkcontext iets delen? Ben je op zoek naar gelijkgestemden rond toepassing van Focusing voor een specifiek doelgroep? Wil je iets delen via de nieuwsbrief? Heb je nog specifieke vragen als nieuwkomer? Neem gerust contact via redactie@focusingvlaanderen.be

Wij hopen u snel te ontmoeten!

Verbindingsgroep Focusing Vlaanderen
Saren Swinnen – Mia Maes – Lies Van Cleynenbreugel – Sofie Stiers – Ingrid De Witte


Oproep TIFI ivm kinderfocussen

We really hope that you are healthy and well and that you’re able to explore ways to carry on with your Children’s Focusing work in person, or online.

As you may know, a few years ago, the three of us – Laura Bavalics, Joke van Hoeck and René Veugelers – became the ‘temporary’  members of the Children’s Focusing Advisory Group.

We have regular contact with The International Focusing Institute and think together with Catherine about issues regarding Children’s Focusing.

We worked on the website, organized events, and hosted conversations within the Children’s Focusing community, more recently we helped to launch the Children & Focusing Round Tables.

As a new development TIFI has the plan to organize the next online International Children & Focusing Conference in collaboration with us.


*”It Takes a Village…” *
*Creating connections*
*Online International Children & Focusing Conference*
*2022. March Friday 25th – Saturday 26th – Sunday 27th.*


*Call for proposals*

We are delighted to extend an invitation to submit a proposal to run a live presentation or workshop at the upcoming online International Children & Focusing Conference.

Our goal is to highlight the diversity and creativity in our Children’s Focusing Community, by exploring the many ways we can support children and each other through Focusing and connections.

You can apply to teach a two-hour workshop or host a one-hour presentation.

We welcome proposals that are either lecture-oriented or more experiential or which combine the two. Please organize the time that works best for your teaching style.

The schedule’s timetable is from 9 am till 10 pm CET, so participants from many different countries (from different time zones) could be involved and be able to attend.


*What we need if you are interested:*

A title and 100-word statement describing the presentation/ workshop.
Two or three points state what people will be learning in the workshop
(“the takeaways”).
Two-sentence bio and photo.

Please send this to; children&focusing@focusing.org


We have a limited number of spaces available. Please understand that wemight not be able to accommodate all proposals.


All the best The Children’s Focusing  Advisory Group

Laura, Joke and Rene

We willen je leren kennen!

Studenten, lesgevers, geïnteresseerde, … focusing Internationaal wil je graag leren kennen.

Dear Coordinators, Coordinators-in-Training and Focusing Trainers,

We are writing to you on behalf of the Membership Committee which has been working on a new Project called Hello Hello. We would like to have your help to reach students or people you know who are in contact with Focusing and are not yet members of TIFI.

The idea of Hello Hello is to connect with those people that know Focusing, maybe just having their first steps in their training or practicing it for a while, but who are alone and looking to join our international community. The project is about reaching out and knowing the people that are out there. We really want to hear from them, what they are doing, how they found Focusing and what matters to them.

We would like to ask you to help us to spread the invitation to whom you think could be interested. Attached are the flyers of our very first meeting that is going to be held in Spanish, English and German on Zoom.

We are looking forward to meeting new people. This is really important to us, to hear how Focusing is spreading around the world and please, if you have any question or issue you might like us to hear about, contact us by email to membership@focusing.org.

Sincerely,

Monika Lindner and Mariana Písula