Wholebody Focusing

Wholebody Focusing bevat alle elementen van het traditionele Focusing op een verschillende en unieke manier.

Kevin McEvenue heeft deze vorm van Focusing ontwikkelt na een rugoperatie waar zijn lichaam nauwelijks nog kon bewegen. Hij werkte veel met beweging voordien en kon zijn oude methoden niet meer gebruiken. Hij vond een manier om zichzelf mee te ondersteunen in zijn helingsproces.

Hij heeft hiermee verschillende focussers geïnspireerd. Zeker diegene die naast het focussen al bezig waren met andere vormen van lichaamswerk.

Wholebody Focusing is a natural process that invites the power of consciousness to awaken the inner wisdom of the living body, a knowing that is at the heart of every one of us. Beneath our conditioned and stressful patterns that are all too familiar to us, lies an inner wellspring of intelligence and vitality that knows how to unwind our stress and traumas and move forward our life situation. Wholebody Focusing offers us the resources we need to reconnect with this Body Wisdom, in order to reboot our particular life stoppages and to open us up to the fullness of ourselves.

“When a part of me is able to feel loved, it awakens to its own healing!”

Foundation of the Wholebody Focusing Manual, Karen Whalen & Kevin McEvenue

De klemtoon ligt op het “gegrond aanwezig-zijn”. Het lichaam wordt expliciet uitgenodigd om innerlijke bewegingen die er reeds zijn, waar te nemen. Vanuit het ruimere geheel maak je contact met de vijf lichaamsruimtes (omgeving / fysieke lichaam / energetische lichaam / interrelationeel / interactie met het grotere geheel). Je wordt bewust van de energetische connectie die tot stand komt met je focusingpartner. Beide partners resoneren vanuit “gegrond aanwezig-zijn” met de impact van elkaars ervaringen. Het WBF proces wordt geleid door het waarnemen van de relationele verbinding. Het lichaam wordt als het ware “gevolgd” en het vertrouwen van de lichaamswijsheid wordt gestimuleerd.

Het is het natuurlijk proces van contact maken met de innerlijke wijsheid van het levende lichaam. Een weten waarover elk van ons beschikt. Vaak verliezen we deze verbinding met onze eigen innerlijke bron wanneer we verstrikt raken in oude stressvolle patronen (angst, negatief denken, twijfel, …). Wholebody Focusing reikt een manier aan om opnieuw verbinding te maken met dit lijfelijk weten, onze lichaamswijsheid.

Aan het lijfelijke aspect wordt explicieter aandacht geschonken. Zowel in het deel ruimte maken door lijfelijk te gronden en toe te komen als tijdens het proces door bewegingen heel expliciet uit te nodigen en heen en weer te gaan met een “mij hier” dat gegrond aanwezig is.

Een strikte opdeling doet onrecht aan beide (Focusing en Wholebody Focusing). Of je meer baat hebt bij een lijfelijk gedreven bewustzijn en ervaren of meer symbolisch gedreven bewustzijn en ervaren varieert van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. (Karen Whalen en Katrijn Van Loock). Het voelt soms als een lift waar je in kan zakken of stijgen en naargelang je invalshoek open je de deur op een ander verdiep maar ze impliceren telkens alle verdiepen.

“Ik herinner mij mijn eerste Wholebody focusingsessie met Kevin McEvenue. Het was een ongelofelijke ervaring. Zo duidelijk te kunnen voelen: mijn lichaam leeft van top tot teen. Het heeft wijsheid, weten en richting van zichzelf. Een innerlijke vitaliteit werd voor mij duidelijk waarneembaar. Ik weet nog hoe ik dacht: “ dit wil ik meer in mijn leven”. Ik werd één van de drie Europese deelnemers aan de eerste advanced Wholebody Focusing certification program in New York. (Van Loock,K.)