Ann Weiser Cornell

Ann Weiser Cornell doceerde taalkunde. In 1972 ontmoette ze Gendlin en leerde de methode Focusing bij hem. In 1980 begon ze samen met hem Focusing workshops te begeleiden. Ze werd ook opgeleid als psychotherapeut. Haar achtergrond taalkunde maakte dat ze het proces verfijnde. In 1983 verhuisde ze naar Californië en legde de klemtoon meer op het trainen van mensen in Focusing dan op psychotherapie. Samen met Barbara McGavin, die ze ontmoette in 1991, ontwikkelde ze dit tot een systeem genaamd Inner Relationship Focusing. In 1985 richtte ze Focusing Resources op, een overkoepelende organisatie gericht op het aanleren van Focusing met materialen, ondersteuning, sessies en trainingen. Ze publiceerde handleidingen om Focusing aan te leren.

Van haar zijn de termen ‘the radical acceptance of everything’ waarin ze benadrukt dat alles wat je voelt, hoe negatief ook, erkend kan worden. Ze spreekt van het vermogen om aanwezig te zijn met alles wat zich aandient, ook alle negatieve gevoelens, om te kunnen terugkeren naar een gevoel van heelheid.

Ze ontwikkelt de termen ‘Presence’ en ‘Self-in-Presence’ en ze gebruikt ‘presence-taal’ waardoor er een goede afstand gevonden kan worden tegenover ‘iets’ in jou dat dreigt je te overspoelen.

Weiser Cornell, A. (2008). Zeven geheimen om een blokkering op de lossen. (Broens, S. & Swyngedouw, T. 2012, Vert.).

Weiser Cornell, A. (2000).  Drie regels voor een veilig focuspartnerschap. (Peumans, L., 2009, Vert.).

Weiser Cornell, A. (1996).  De kracht van focussen. Luisteren naar je lijf kan je leven veranderen. Een praktische gids. (Langeveld, C & de Bruijn, E., 1998, Vert.) Haarlem: De Toorts.