Laden Activiteiten

« Alle Activiteiten

  • Dit activiteit is voorbij.

Specialisatie-opleiding Focusing met kinderen

22 september

 

Specialisatie-opleiding Focusing met kinderen

 

*Hoe onvoorwaardelijk kun jij met je aandacht bij kinderen zijn?

* Hoe kun je de emotionele vaardigheden bij kinderen helpen ontwikkelen?

*Hoe kun jij bij kinderen hun probleemoplossend vermogen blijvend vergroten?

*Hoe kun je zorgvuldig voor je eigen proces zorgen, in het begeleiden van kinderen?

*Hoe kun jij jouw professionele vaardigheden en interventies verdiepen?

 

Visie en opzet:

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect, verdiepende interventies en vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de focusbegeleider naar het kind toe. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.

 

Focussen (Focusing) is een filosofie en een methode, die in de jaren ‘60 door Eugene Gendlin, Amerikaans hoogleraar psychologie en filosofie, is ontwikkeld.  www.focusing.org

Omdat Focussen een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen.  Elke lesdag  worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische focusoefeningen aangeboden die je  meteen kunt toepassen in je werk en in jouw contact met kinderen en jongeren. In het contact staat de ontwikkeling van eigen identiteit en evenwaardigheid met anderen centraal. Het is een zelfontdekkings- en veranderingsproces van ‘binnenuit’.

 

Werkwijze:

Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar.

Aan de hand van concrete oefeningen, persoonlijke ervaringen en bespreking hiervan, zullen de deelnemers stap voor stap inzicht krijgen in de methodiek van het Focussen en worden handvatten gegeven en ontdekt die bruikbaar zijn voor hun eigen praktijk. De deelnemers worden uitgenodigd om eigen praktijksituaties in te brengen. Inclusief 2 intervisie momenten gedurende de opleiding. Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren.

Inbegrepen Literatuur: * Marta Stapert en Erik Verliefde: De kunst van het luisteren Communiceren met kinderen op school en thuis.

 

Resultaat:

Na de specialisatieopleiding  beschik jij nadien over de hieronder beschreven kennis en vaardigheden:

Kan eigen innerlijke processen herkennen en erkennen/Kan de verschillende fasen van het focusproces onderscheiden en toepassen/Kan actief reflecterend spiegelen/Kan afstand en nabijheid tot de andere persoon helder inschatten/Kan een start maken met het verkennen van innerlijke kritische processen/Herkent eigen kwaliteiten en valkuilen in het focussend werken met kinderen/Kan vanuit literatuuronderzoek het focusproces onderbouwen/Heeft zicht op de ‘eigen wijsheid’ en zelfsturing  van het lichaam/Kan interventies aanbieden ter versterking van autonomie en ruimte van de cliënt/Kan interventies aanbieden tbv emotionele steun en sensitieve responsiviteit/Kan non-verbale communicatie bevorderen/Kan activiteiten aanbieden ter bevordering van het symboliseren/Kan structureren en grenzen stellen met behoud van autonomie van het kind/Stimuleert de eigen veerkracht en de “Forward Energy” van het kind/Kan uitleg geven over Focussen aan ouders/Kan een focusproces afronden.

 

 

 

 

Praktische informatie:

 

Voor: coaches, counselors, kindertherapeuten, begeleiders, docenten  die focussen met kinderen willen integreren in hun aanpak . Focuservaring is niet noodzakelijk.  Voorwaarde voor deelname is een relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring.

 

Kandidaten dienen zich eveneens vooraf per e-mail aan te melden bij Erwin Vlerick via erwin.vlerick@focusonemotion.be  met opgave van vooropleiding, werkterrein/praktijk en motivatie. De staf behoudt zich het recht voor om uit de aanmeldingen een optimale bijscholingsgroep samen te stellen van maximum 12 deelnemers. Eens je bent toegelaten tot de opleiding, ontvang je een mail met instructies om je inschrijving en je betaling te vervolledigen.

 

Data: De opleiding tot Focussen met kinderen, is verdeeld over 5 x 2 dagen op vrijdag en zaterdag van 9:30u tot 16.30 u op volgende dagen:

  • Start 22-23 september, 27-28 oktober, 1-2 december 2023
  • 12-13 januari, 1-2 maart 2024

Plaats: Psychotherapeutisch centrum “De Binnentuin” in Boutersem; www.binnentuinboutersem.be

 

Prijs: 1800 €  KMO-portefeuille kan gebruikt worden. Deze opleiding is erkend voor educatief verlof. Er is lunch voorzien. In de prijs zijn het boek en de 2 supervisiemomenten reeds inbegrepen.

 

Informatie:

René Veugelers, rene@ftcz.nl of mobiel: 0031 6 36089557. Meer informatie over het focussen met kinderen: www.kinderfocussen.nl en www.focusing.org/children

 

Docenten:

  • René Veugelers (Nl) : Beeldend creatief therapeut en docent Focussen. Hij is ruim 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 15 jaar als creatief beeldend therapeut en als focustrainer. Zowel in zijn eigen praktijk als op een school werkt hij met kinderen van 0 tot 18 jaar. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Focussen, de EBL; ‘Emerging Body Language’ en de Living Forward Energy. Hij geeft daarnaast focusworkshops en trainingen in binnen- en buitenland.   Zijn uitgangspunt is de ‘wijsheid’ en ‘zelfredzaamheid’ van het lichaam: ftcz.nl

 

  • Erwin Vlerick (B) : kinderpsycholoog-psychotherapeut, docent Focus on Emotion – Postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie kinderen en jongeren, EFT therapeut, KinderFocus trainer, supervisor VVCEPC. Is 30 jaar actief in de gezondheidszorg met kinderen, jongeren en ouders/volwassenen waarbij het ervaringsgerichte en het focussen een centrale plek krijgt. Hij verzorgde focusworkshops en trainingen in binnen- en buitenland voor therapeuten, counselors, opvoeders, leerlingbegeleiders.

 

Accreditaties:

De volgende beroepsverenigingen accrediteren deze opleiding. Accreditaties: FVB, SRVB, ABvC, Registerplein, In aanvraag SKB, SKJ.  Deze specialisatietraining is onderdeel van de opleiding tot gecertificeerd KinderFocusBegeleider en KinderFocusTrainer, bij het International Focusing Institute in New York: TIFI www.focusing.org

 

 

 

 

Locatie

De Binnentuin
Spoorwegstraat
3370 - Boutersem, 3370 België
+ Google Maps
Telefoon:
+32476566824
Bekijk de site van Locatie

Organisator

Focus on Emotion vzw
E-mail:
erwin.vlerick@focusonemotion.be
Bekijk de site van Organisator